AGrum AB

Verksamhet

Koncernen äger fastigheter belägna i Vingåker och Åtvidaberg. Totala byggnadsytan är ca 11 000 m2. Fastigheterna hyrs ut som kontor, affärs- och produktionslokaler.

Affärsidé

Fastigheter skall hyras ut till marknadsmässiga hyror. Lokalerna skall vara ändamålsenliga och av god kvalité.