DUCT

DUCT

Luftreningssystemet DUCT består av tre grundkomponenter. Adapter som monteras direkt på en ventilationskanal, rund eller fyrkantig. I denna adapter monteras en insticksrenare som innehåller UV-strålningsrör för sönderdelning av fett och lukter. Adaptern kan placeras på lämplig plats i ventilationssystemet, ett hål sågas upp och adaptern skruvas fast, svårare än så är det inte.

Det finns flera olika storlekar det går också att installera flera enheter i samma ventilationskanal. Luftflöden mycket stora föroreningar rekommenderas DUCT HO (High Output).

Styrsystemet som bl.a. larmar när det är tid för service monteras på lämplig plats.

Artikel

Benämning

Luftflöde

LxDxH (mm)

Eldata

DUCT 300

Insticksmodul 300 l/s

1080 m3/h

485x435x180

100W

DUCT 400

Insticksmodul 400 l/s

1440 m3/h

485x435x180

140W

DUCT 500

Insticksmodul 500 l/s

1800 m3/h

485x435x180

170W

DUCT 600

Insticksmodul 600 l/s

2160 m3/h

485x435x180

200W

 

Artikel

Benämning

Max. diameter

Insticksdjup

Påbyggnad

Adapter 315

Adapter för rund kanal Ø315

315mm

309mm

126mm

Adapter 400

Adapter för rund kanal Ø400

400mm

319mm

116mm

Adapter 500

Adapter för rund kanal Ø500

500mm

319mm

116mm

Adapter 600

Adapter för rund kanal Ø600

600mm

319mm

116mm

Adapter 300-600

Adapter för fyrkantig kanal

300-600mm

296mm

139mm

DUCT 600
DUCT adapter
DUCT adapter

Mer om Luftreningssystemet DUCT

Löser luktproblem, eliminerar fett och minskar kostnaderna

DUCT i luftrenare med UV-ljus och ozon som installeras direkt i ventilationskanalen. genom att ett hål tas upp, en adapter monteras fast och en insticksmodul med UV-rör förs in i ventilationskanalens luftström samtidigt som den tätar igen det upptagna hålet. DUCT är ideal när ett färdigbyggt frånluftssystem behöver kompletteras med effektiv luftrening, eller då det av platsbrist eller andra fysiska begränsningar krävs att luftrenaren placeras någonstans längs sträckningen av frånluftskanalen. DUCT kan med fördel användas i frånluften i såväl allmänventilation som i restaurang- och processventilation.

Den vanligaste användningen för DUCT är att reducera luktbelastningen i frånluften med 74-95 %. UVtech DUCT ger de bästa förutsättningarna för att få till en effektiv reduktion av organiska lukter. Organiska lukter är otroligt komplexa i sin kemiska sammansättning; tusentals ämnen med olika kemisk bas och luktkaraktär förekommer i olika blandningar och koncentrationer. Dessutom förändras denna sammansättning ofta flera gånger varje dag. Kombinationen av behandling med UV-ljus, ozon och specifika radikaler gör att man med hjälp av UVtech DUCT kan lösa de flesta situationer där grannar eller närboende klagar på störande lukter från en process.

UVtech DUCT används dessutom ofta i restaurangmiljö även för att hindra uppbyggnaden av fettavlagringar i ventilationssystemet. UV-ljuset slår sönder fettmolekylerna till ofarliga och icke klibbiga polymeriserade kolföreningar, vilket innebär att ventilationskanalerna alltid hålls fria från fett. En reduktion av kostnaderna för sotning och rengöring med mellan 70-75 % är normalt oftast sett resultatet av att installera DUCT. 
Dessutom innebär den fettfria frånluften att DUCT låser uppger möjlighet för att projektera/installera in värmeväxlare på restaurangens frånluft. En förändring som sparar hundratusentals kilowattimmar varje år i uppvärmningsbehov. 
DUCT ska monteras som komplement till väl fungerande ventilationskåpa för restaurang med effektiva mekaniska fettfilter av cyklon- eller labyrintmodell.

Enkel att underhålla

Till skillnad från andra luftrenare är DUCT mycket enkel att serva: Insticksmodulerna har ett snäpplås vilket gör det mycket enkelt lossa och återmontera utrustningen. 
Den löpande avtorkningen av UV-rören underlättas således väsentligt av att DUCT är enkel att ta loss och sätta tillbaka. Rengöringen ska vara en integrerad del av anläggningens drift och skötsel och det tar endast ett par minuter att torka av UV-rören med fuktig mikroduk. UV-rören ska bytas efter 12 000 drifttimmar eller efter två år, vilket som inträffar först. 

Intelligent styrsystem

DUCT Control ger brukaren påminnelser när det är dags för rengöring av UV-rören och när det är dags att byta UV-rör och samt övervakar systemets funktioner och larmar ifall någon störning noteras. Dessa larm kan skickas vidare till övergripande DUC eller liknande system.

Styrsystemet innehåller även dubbla tvingande säkerhetssystem för ozonsäkerhet. Dessa system måste kopplas in för att DUCT överhuvudtaget ska starta. Säkerhetssystemet fungerar även som skydd mot att UV-ljuset görs synligt.

Sortiment

DUCT finns i ett flertal standardiserade storlekar för luftflöden mellan 1080 till 2160 m³/h som gör det enkelt att anpassa reningssystemet till det behov som föreligger.