UVtech

Systerföretag / www.uvtech.se

Verksamhet

Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av luftreningssystem. Vår reningsmetod medför att illaluktande ämnen och fett kan brytas ned till ofarliga ämnen som bl.a. vatten och koldioxid. Metoden används i såväl stora som små enheter.

Idag renar vi luften från stora anläggningar för kompostering av sopor för att inte illaluktande luft skall störa intilliggande bostadsområden. Reningssystemet monteras även i kökshuvar i restauranger där systemet tar bort fett och illaluktande ämnen som stekos, vilket medför att värmeenergin i luften kan återanvändas samt att avluften kan släppas ut där det tidigare var ogynnsamt. t.ex. på markplan, i publika garage etc.

UVtech har även olika kompaktrenare som renar luft i soprum från lukt och bakterier. Kompaktrenaren tar även flera användningsområden, tar bort cigarettrök, uppfräschning av hotellrum och bilar mm.

På kort tid har bolaget lanserat produkterna i över 20 länder, som exempel kan nämnas hela Hilton kedjan i Tyskland, stora hotellkomplex i Dubai däribland det kända Marinat Jumeriah, och snabbmatskedjor såsom McDonalds, Burger King och KFC (Kentucky Fried Chicken).

UVtech har många av de största kökshuvstillverkarna i världen som sina återförsäljare!

Historik

UVtech är det yngsta bolaget i koncernen, startades 2004. Företaget finns representerat på två orter i Sverige: Vingåker och Åtvidaberg.

Affärsidé

UVtech AB skall utveckla, tillverka och sälja produkter inom luftrening avseende illaluktande ämnen och fett, som kännetecknas av höga innovativa lösningar med god design. 

Marknaden skall vara hela världen.