Teknik

Teknik

Med hjälp av kvantfysikaliska metoder kan UVtech sönderdela molekyler. Principen är att med hjälp av rätt strålningsenergi i rätt ögonblick bryta sönder dubbelbindningar i komplexa molekyler. Genom kontroll av olika våglängder och energitätheter nedbryts långa fettmolekyler och illaluktande aromatiska bensenderivat till ofarliga ämnen. Systemet producerar också våglängder med energitätheter som sönderdelar syre och vatten till aktiva radikaler som snabbt oxiderar de sönderstyckade molekylerna.

Resultatet är ofarliga molekyler som inte lukter illa och inte är brandfarliga, eller på annat sätt inverkar negativt på vår omgivning.

CE certikat
Alla våra produkter uppfyller gällande CE krav.

EMC Certifikat
Våra produkter är EMC testade och godkända av ackrediterat testorgan.